HOME

About the site

 

This site is meant to show some of our activities aside from our professions.

 

Sophia-Zeena is introducing

 

I am showing 

 

Also, we are posting our thoughts on different issues; sometimes serious, sometimes – not so serious

Nesto o nasim prezentacijama

 

Ovim sajtom zelimo da pokazemo neke od nasih aktivnosti koje nisu vezane za nase profesije.

 

Sophia-Zeena predstavlja

 

Ja postavljam

 

Isto tako, postavljacemo I nasa razmisljanja na razlicite teme.  Ta razmisljanja su ponekada ozbiljna, a, nekada – ne bas.

About us

Sophia-Zeena was brought up in England, educated mostly in Europe (England, France, Switzerland, Czechoslovakia, Italy) , travelled around the world and worked in Europe, North Africa, Middle East and Asia.

Till we met, I travelled through Europe, North Africa, Middle East and Asia and was working in Yugoslavia, Iraq and Jordan.

Our roads crossed in Jordan in 1985.

Our life trip together began in 1986 and still is going on; from the Middle East and Yugoslavia to New Zealand, Australia...

Nesto o nama

Sofija-Zina je odrasla u Engleskoj, skolovala se u vise zemalja Evrope (Engleska, Francuska, Svajcarska, Cheslovacka, Italija), proputovala skoro ceo svet I radila u Evropi, Severnoj Africi, Bliskom Istoku i Aziji.

Dok se nismo sreli, ja sam proputovao Evropu, Severnu Afriku, Bliski istok i Aziju…a, radio sam u Jugoslaviji, Iraku I Jordanu.

Nasi putevi su se ukrstili  1985 godine u Jordanu (Amman)

Nase zajednicko putovanje pocinje 1986 I jos uvek traje; od Bliskog Istoka i Jugoslavije, do Novog Zelanda  i Australije....(za sad)

 

Acknowledgment

I wish to thank my friend, colleague, companion and “co-sufferer” (from the trip to India and Nepal 1974), architect Aleksandar Sasa Janicijevic, for his help during my creation of the website and for the consent that I can include some of his photos in my India Trip slideshow

Zahvalnost

Zeleo bih da se zahvalim mom prijatelju, kolegi, saputniku I “sapatniku” (sa puta u Indiju i Nepal 1974), arhitekti Aleksandru Sasi Janicijevicu, na njegovoj pomoci prilikom mog rada na ovom website-u i na dozvoli da mogu da ukljucim neke od njegovih fotografija u moj slideshow sa puta po Indiji.

Disclaimer

The photos shown as “EXHIBITION PHOTOS”, audios and maps shown on our site are not our property.

The photos shown on the page “EXIBITION PHOTOS” are taken from the books “NATO crimes in Yugoslavia” Vol I and Vol II (also known as “White Books”), published in Belgrade in May 1999 by Ministry of Foreign Affairs, Federal Republic of Yugoslavia. The books were given to my wife and me on 8 November 1999 during our visit to the mentioned Ministry.

The maps used on the pages showing my journeys are taken from the internet, mostly Google Maps and Google Earth site.

Audios used for some clips are taken from the internet, YouTube.

Napomena o vlasnistvu informacija

Fotografije na stranici “EXHIBITION PHOTOS”, audio zapisi I mape prikazane na nasem sajtu, nisu nase vlasnistvo.

Fotografije prikazane na stranici “EXHIBITION PHOTOS” su preuzete iz knjjiga “NATO crimes in Yugoslavia Vol I and Vol II, (poznate kao "Bele knjige") objavljene u Beogradu, maja 1999 od strane Ministarstva inostranih poslova Federativne Republike Jugoslavije.  Mojoj supruzi I meni knjige su urucene 8 novembra 1999 u prostorijama pomenutog ministarsrstva.

Mape koriscene na stranicama koje prikazuju putovanja su preuzete sa interneta, mahom sa Google Maps i Google Earth site.

Audio zapisi koji prate pojedine klipove nisu nase vlasnistvo.  Preuzeti su sa YouTube.